Moralne istine i obrasci vjere

Deset Božjih zapovijedi
• Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene.
• Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.
• Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.
• Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
• Ne ubij.
• Ne sagriješi bludno.
• Ne ukradi.
• Ne reci lažna svjedočanstva.
• Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.
• Ne poželi nikakve tuđe stvari.

Zapovijedi ljubavi
• Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, Svim umom svojim i svom snagom svojom!
• Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!

Isusovo zlatno pravilo
Sve što želite da ljudi čine vama, to činite i vi njima!

Tjelesna djela milosrđa
1. Gladna nahraniti.
2. Žedna napojiti.
3. Siromaha odjenuti.
4. Gosta (putnika) primiti.
5. Bolesna i utamničenika pohoditi.
6. Zarobljenike i prognanike (izbjeglice) pomagati.
7. Mrtva pokopati.

Duhovna djela milosrđa
1. Dvoumna savjetovati.
2. Neuka poučiti.
3. Grješnika ukoriti.
4. Žalosna i nevoljna utješiti.
5. Uvredu oprostiti.
6. Nepravdu strpljivo podnositi.
7. Za žive i mrtve Boga moliti.

Blaženstva
• Blaženi siromašni u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.
• Blaženi žalosni, jer će se utješiti.
• Blaženi krotki, jer će baštiniti zemlju.
• Blaženi, koji gladuju i žeđaju pravde, jer će se nasititi.
• Blaženi milosrdni, jer će milosrđe postići .
• Blaženi, koji su čista srca, jer će Boga gledati.
• Blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božjim zvati .
• Blaženi progonjeni zbog pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.

Glavne istine vjere
• Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.
• Bog je sve stvorio, sve uzdržava, svim upravlja.
• Duša je čovječja besmrtna.
• Sin je Božji postao čovjekom te nas otkupio svojom mukom, smrću i uskrsnućem.
• Milost je Božja potrebna za spasenje.
• Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.

Pet crkvenih zapovijedi:
– Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu Misu u nedjelju i zapovjedane blagdane.
– Posti zapovjedane postove i u određene dane ne mrsi.
– Svake se godine najmanje jedanput ispovjedi i o Uskrsu pričesti.
– Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.
– Doprinosi za crkvene potrebe.

Sedam glavnih grijeha
• Oholost
• Škrtost
• Bludnost
• Zavist
• Neumjerenost u jelu i piću
• Srditost
• Lijenost

Sedam svetih sakramenata
• Krštenje
• Potvrda (krizma)
• Sveta pričest
• Ispovijed (pomirenje)
• Bolesničko pomazanje
• Svećenički red
• Ženidba

Darovi Duha Svetoga
• Mudrost
• Razum
• Savjet
• Jakost
• Znanje
• Pobožnost
• Strah Božji

Plodovi Duha Svetoga
• Ljubav
• Radost
• Mir
• Strpljivost
• Blagost
• Dobrota
• Vjernost
• Skromnost
• Uzdržljivost