sašao nad pakao…

Ovaj je članak Vjerovanja za naše shvaćanje dosta zagonetan. Najprije treba protumačiti izraz “nad pakao”. U izvornom latinskom jeziku Vjerovanja stoji riječ koja se može prevesti “Podzemlje”. – Prije negoli je Isus svojim uskrsnućem osvijetlio tajnu smrti i uskrsnuća, Podzemlje se smatralo mračnim boravištem pokojnika.

Zagonetka ljudskog položaja dosiže vrhunac pred tajnom smrti. Ne muči čovjeka samo smrtna bol i rasap tijela. Najviše ga muči strah da će se njegov život zauvijek ugasiti. I po prirodnom nagonu svog srca čovjek ispravno sudi kada s jezom odbija posvemašnje razorenje i nepovratno skončanje svoje osobe.

Kada Vjerovanje kaže “Sašao nad pakao”, ono tim izrazom želi najprije istaknuti da je Isus Krist bio do kraja solidaran s nama smrtnicima. Do dna je iskapio čašu ljudske patnje. Iskusio je i samu smrt i jamu groba.

Ali još i više, time što je Isus »sišao u Podzemlje«, u carstvo smrti, pridružio se svim dotadašnjim pokojnicima. Sv. Petar u poslanici piše da je time svim dotada preminulim pravednicima navijestio skoru pobjedu nad smrću i slavno uskrsnuće (1 Pt 3,19). Time se želi reći da će Isusovo spasenje i preobražaj uživati svi ljudi, i oni koji su prije njega živjeli na svijetu čovječno i pravedno.