Kratak pregled katoličke vjere

U zajednici Isusovih učenika, u Crkvi, od najstarijih vremena postoje obrasci (sažeci) kojima se kratko želi izraziti ono što sva zajednica vjeruje. Jedan takav sažetak zove se Vjerovanje apostolsko. Nazivamo ga apostolskim jer se u njemu nalazi ono najvažnije što su apostoli navješćivali o Bogu, o čovjeku i o njegovu pozivu na vječni život s Bogom.

Onima koji u odrasloj dobi pristupaju k vjeri ili već primljenu vjeru žele prihvatiti na odrasliji i osobniji način, Crkva oduvijek pruža to Vjerovanje sa željom da ga upamte, da budu u to Vjerovanje upućeni, da po njemu žive i da ga mogu drugima naviještati.

Isusovi vjernici to zajedničko Vjerovanje znaju, mole, prihvaćaju i po njemu žive. Stoga je ono simbol (znak) njihova međusobnog prepoznavanja i jedinstva po svemu svijetu. O tom jedinstvu piše sv. Pavao kršćanskoj zajednici u Efezu: “Jedan Gospodin – jedna vjera – jedno krštenje” (Ef 4,5).

Da bismo što dublje naslutili, shvatili i doživjeli ono što Crkva želi izraziti Vjerovanjem apostolskim, potrebno je iznova i na različite načine ulaziti u njegov sadržaj. Potrebno ga je tumačiti i meditirati nad tajnama vjere koje su njime izrečene.

U ovom tumačenju pojedinih izričaja vjere držat ćemo se redoslijeda koji se nalazi u Vjerovanju apostolskom.

Tumačenje otvarate klikom na pojedine riječi i rečenice koje su ispod ovoga teksta.

Vjerujem…

u Boga…

Oca svemogućega…

Stvoritelja neba i zemlje…

u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega…

koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice…

mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan…

sašao nad pakao…

treći dan uskrsnuo od mrtvih…

uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega…

odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga…

svetu Crkvu katoličku…

općinstvo svetih…

oproštenje grijeha…

uskrsnuće tijela…

život vječni.

Amen.