Molitva

Foto: Tanja Lakić

Molitvom izražavamo ono što nam je veoma važno i dragocjeno u našem ljudskom i vjerničkom životu. Njome izričemo svoja duboka osjećanja, svoja razmišljanja i svoje gledanje na život, na Boga, na ljude koje susrećemo i one koje nismo upoznali ali znamo da s njima dijelimo istu ljudsku i vjerničku sudbinu. Molitvom izražavamo svoju ljubav i svoju vjeru prema Bogu i prema ljudima. Važno je stoga da nam molitva bude u srcu i na usnama tijekom cijelog našeg života, osobito u trenucima koji imaju posebno značenje u našem danu, u našem tjednu, mjesecu i godini.
Molitva je kao disanje cijeloga našeg duhovno-tjelesnog bića, pa je potrebno da u svakodnevnom životu poštujemo njezin »ritam«, da sve važnije trenutke svoga života
»prodahnemo« molitvom. Molitva nam može biti raznolika i bogata kao što nam je i život raznolik i bogat različitim iskustvima. Molitvu možemo izricati vlastitim riječima koje nam spontano izviru iz srca, u molitvi se možemo poslužiti riječima koje pronalazimo u Svetome pismu, časoslovu ili kojoj drugoj liturgijskoj knjizi, a možemo također posegnuti za molitvenikom ili nekom drugom knjigom gdje ćemo izabrati molitve koje ćemo najradije moliti u određenom trenutku. U svakom slučaju, potrebno je da uvijek nastojimo da nam molitva bude osoban i iskren govor Bogu kome se obraćamo da bismo mu izrekli svoju radost, svoju zahvalnost i svoje želje, i da bismo što dublje naslutili i razumjeli
što on traži od nas. Kao nadahnuće za našu molitvu u važnijim trenucima našega života, donosim izbor molitava iz molitvenika, Svetoga pisma, časoslova i drugih knjiga.

Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima
zbiti i stati pred Sina Čovječjega.(Lk 21,36)