Molitva

Foto: Tanja Lakić

Molitvom izražavamo ono što nam je veoma važno i dragocjeno u našem ljudskom i vjerničkom životu. Njome izričemo svoja duboka osjećanja, svoja razmišljanja i svoje gledanje na život, na Boga, na ljude koje susrećemo i one koje nismo upoznali ali znamo da s njima dijelimo istu ljudsku i vjerničku sudbinu. Molitvom izražavamo svoju ljubav i svoju vjeru prema Bogu i prema ljudima. Važno je stoga da nam molitva bude u srcu i na usnama tijekom cijelog našeg života, osobito u trenucima koji imaju posebno značenje u našem danu, u našem tjednu, mjesecu i godini.
Molitva je kao disanje cijeloga našeg duhovno-tjelesnog bića, pa je potrebno da u svakodnevnom životu poštujemo njezin »ritam«, da sve važnije trenutke svoga života
»prodahnemo« molitvom. Molitva nam može biti raznolika i bogata kao što nam je i život raznolik i bogat različitim iskustvima. Molitvu možemo izricati vlastitim riječima koje nam spontano izviru iz srca, u molitvi se možemo poslužiti riječima koje pronalazimo u Svetome pismu, časoslovu ili kojoj drugoj liturgijskoj knjizi, a možemo također posegnuti za molitvenikom ili nekom drugom knjigom gdje ćemo izabrati molitve koje ćemo najradije moliti u određenom trenutku. U svakom slučaju, potrebno je da uvijek nastojimo da nam molitva bude osoban i iskren govor Bogu kome se obraćamo da bismo mu izrekli svoju radost, svoju zahvalnost i svoje želje, i da bismo što dublje naslutili i razumjeli
što on traži od nas. Kao nadahnuće za našu molitvu u važnijim trenucima našega života, donosim izbor molitava iz molitvenika, Svetoga pisma, časoslova i drugih knjiga.

Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima
zbiti i stati pred Sina Čovječjega.(Lk 21,36)

VJEROVANJE APOSTOLSKO

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen.

NICEJSKO-CARIGRADSKO VJEROVANJE

Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlja, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima. I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka. Amen.

OČE NAŠ

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

ZDRAVO MARIJO

Zdravo Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom!
Blagoslovljena ti među ženama,
i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike
sada i na čas smrti naše. Amen.

SLAVA OCU

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda,
i u vijeke vjekova. Amen.

ANĐEO GOSPODNJI

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,
i ona je začela po Duhu Svetom.
Zdravo Marijo…
Evo službenice Gospodnje.
Neka mi bude po riječi tvojoj.
Zdravo Marijo…
I Riječ je tijelom postala.
i prebivala među nama.
Zdravo Marijo…
Moli za nas, sveta Bogorodice!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se.
Milost svoju, molimo Te, Gospodine, ulij u duše naše,
da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.
Slava Ocu…

KRALJICE NEBA

Kraljice neba, raduj se, Aleluja.
Jer koga si bila dostojna nositi, Aleluja.
Uskrsnu, kako je rekao, Aleluja.
Moli za nas Boga, Aleluja.
Veseli se i raduj, Djevice Marijo, Aleluja.
Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, Aleluja.
Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet
uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj,
molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo
radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem.
Amen.

ZDRAVO, KRALJICE

Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje
naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi
uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni,
dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te
nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod
utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!

Anđele čuvaru mili
svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju
čuvaj mene noću, danju.
Osobito pak me brani
da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem
sretno da u nebo dođem,
da se ondje s Tobom mogu
vijekom klanjat dragom Bogu.