u Boga…

Bog

Bog je veliki Misterij (tajna). Teško je i gotovo nemoguće ljudskim riječima izraziti tko je i kakav je Bog. No naše nam riječi mogu pomoći da naslutimo neizrecivo bogatstvo Misterija Boga. Osobito riječi za koje vjerujemo da su nam od Boga objavljene.

O Bogu se može izreći svako dobro i samo dobro: Bog je jedan, živ i vječan. On je istinit i vjeran, svemoguć i dobar. On je Stvoritelj neba i zemlje: sve što postoji – po njemu postoji. Različit je od svakoga stvorenja, neizrecivo veći i viši od čovjeka. A ipak, on je neizrecivo blizak čovjeku i svim bićima. Sv. Pavao to izražava ovako: “U njemu živimo, mičemo se i jesmo, njegov smo rod” (Dj 17,28).

Bog je nevidljiv, ali ga na više načina možemo naslutiti i upoznati: razmišljanjem o prirodi i tajnama svemira, razmišljanjem o misteriju čovjeka – osobito o čovjekovoj sposobnosti da misli, stvara i voli… Sva priroda, sav svemir, sve što postoji – a nadasve čovjek – odražava Božju dobrotu, mudrost, ljepotu i veličinu. O Bogu nam svjedoči i naša savjest: razlikujemo dobro od zla, znamo da trebamo činiti dobro; nije moguće da je, u konačnici, besmisleno naše nastojanje da činimo dobro.

Kršćani nadasve spoznaju Boga iz Objave. Vjerujemo da je Bog u povijesti govorio po Božjim ljudima i napokon po svom Sinu Isusu Kristu. Isus Krist nam je osobito otkrio tko je Bog i što on za nas čini iz ljubavi. Isus nam je objavio i koji su Božji planovi s čovjekom: otkrio nam je da je čovjek pozvan na vječni život u neizrecivoj zajednici ljubavi s Bogom.

Najljepšu izreku o Bogu nalazimo u Svetom pismu (Bibliji) u sv. Ivana: “Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu” (1 Iv 4,16).

Presveto Trojstvo

Isus nam je otkrio najveću tajnu o Bogu: Bog nije osamljenik, Bog je neizreciva zajednica ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga. U Bogu su trojica, tri osobe: OtacSinDuh Sveti. Stoga kažemo: samo je jedan Bog, a u Bogu su tri osobe. Tajnu “trojedinog” Boga nazivamo Presveto Trojstvo ili, kako se ponegdje veli, Sveta Trojica.

El Greco: Presveto Trojstvo

 

Ta stvarnost naše vjere premašuje i nadilazi naš razum. Boga ne možemo potpuno shvatiti ni izraziti, jer Bog je “veći od našeg srca” i naše pameti, kako kaže sv. Ivan (usp. 1 Iv 3,20). No u svojoj se vjeri oslanjamo na riječi Isusa Krista, Sina Božjega koji nam je objavio tu najdublju tajnu o Bogu. On je rekao: “Nitko ne poznaje Boga osim Sina i onaj kome Sin hoće da objavi” (Mt 11,27).

Svoju vjeru u Presveto Trojstvo izražavamo kad god se križamo znakom križa i ispovijedamo: “U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.” Time obnavljamo svoje krštenje jer smo po Isusovu nalogu tako kršteni i krstom posvećeni Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. U evanđelju sv. Mateja Isus na dan svog uzašašća daje učenicima posljednju zapovijed: “Idite po svem svijetu. Sve narode učinite mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga” (Mt 28,19-20).