Oca svemogućega…

Bog Otac

Najljepši naziv za Boga jest Otac. Tako nam ga je predstavio u svojim pričama, svom učenju i molitvama njegov Sin Isus Krist. On ga je nazivao na svom materinskom jeziku “Abba” što zapravo znači “Tata moj!”. Taj je naziv pun intimnosti i povjerenja prema Bogu. I nas je Isus u tom smislu naučio moliti najljepšu molitvu Bogu Ocu: “Oče naš!”.

Kad Boga nazivamo Ocem, ne želimo samo reći da je on dobar i pun brige za nas kao otac. On jest Otac. To je njegovo pravo ime, ime prve osobe Presvetog Trojstva. Veliki kršćanski pisac Tertulijan (iz III. st.) kaže: “Nitko nije tako i takav otac kao Bog.

Budući da je Bog naš Otac, mi smo svi Božja djeca ili, kako voli reći Sv. pismo, sinovi Božji. U kršćanskom se jeziku to naziva “Božje posinjenje” ili “bogosinstvo” ili, drugim riječima, “milost posvetna”. To je naše najveće dostojanstvo, ali i obveza da se prema Bogu odnosimo kao sinovi, s poštovanjem i povjerenjem, i da živimo kao Božji ljudi koji čuvaju i njeguju prijateljstvo s Bogom.

Odatle izvire i drugo naše dostojanstvo i obveza: svi smo mi ljudi među sobom braća, jer imamo zajedničkog i istog Oca. Stoga je “bratoljublje” ili uzajamna ljubav među ljudima temeljna obveza svih kršćana. Isus u Evanđelju proglašava kao svoju najveću zapovijed: ljubav prema Bogu i ljudima.

Otac svemogući

Uz taj vrhunski i najljepši naziv za Boga Oca, u Vjerovanju stoji još jedan izraz: svemogući. Taj se izraz može uzeti kao pridjev, ali može stajati i samostalno, kao Božje ime: Svemogući. Bog sve može. Možda nas taj naziv može i prestrašiti, jer nas lako može navesti na pomisao da bi nam Svemogući mogao učiniti i svako zlo. No ne smijemo zaboraviti: Bog je bezgranično dobro biće. Treba da u Vjerovanju, i u svojoj svijesti, uvijek spajamo oba Božja imena: Bog je Otac-Svemogući. To znači da je njegova očinska ljubav svemoguća, a njegova svemogućnost puna je dobrote i srca, brige i ljubavi. Sv. Pavao to lijepo izražava: “Ako je Bog za nas, tko će protiv nas” (Rim 8,31). – Svemogućnost se Božja najviše očituje u tom što je Bog kadar i zlo okrenuti na dobro. I o tom sv. Pavao veli: “Bog u svemu surađuje na dobro s onima koji ga ljube” (Rim 8,28).