Arhiva kategorije: Molitva

Psalam 23

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Molitva sedma

Sveti Učitelju, hvala ti što želiš doći u moj svijet. Tvoja je volja da osobno dođeš na mjesto gdje ljudi žive.

Želim ti danas zahvaliti što si me odabrao za sebe i dopustio mi da budem pred tvojim licem. Primaš me u društvo svojih glasnika koji najavljuju tvoj dolazak i pripravljaju ti put.

Prvo što tražiš od mene jest da ustrajno molim. Zato iz dubine duše usrdno zazivam: Dobri Gospodaru, pošalji radnike u svoju obilnu žetvu! Dopusti mi da zahvalno i s radošću ubirem plodove. Ne želim otići dok ne okusim njihovu slast i vrijednost.

Znam, šalješ me kao janje među vukove. Zoveš me da budem tvoja slika jer ti si Jaganjac Božji. Ti si bio predan u ruke grješnika. Daruj mi svoju veliku hrabrost da se usudim poći bez oružja, bez bogatih zaliha, bez odijela koje pruža sigurnost i udobnost.

Tražiš od mene velike stvari. Naređuješ da pođem kao sluga, a ne kao gospodar.

Daj mi snage da svoju misao i svoj pogled postojano usmjeravam prema tebi, da se ne zaustavljam na brojnim slikama i riječima, ljudima i događajima koje usput susrećem. Tvoje je lice važno – skromno i nenametljivo, ljubavlju ispunjeno i pobjedničko.

Oslobodi me prisile da po svaku cijenu moram uspjeti. Tko je spreman prihvatiti tvoju poruku i tvoju ljubav, primit će je. Tko nije, ne će. Poruka ostaje, ljubav ostaje. Meni je povjeravaš da je donosim ljudima.

Tražiš od mene da budem čovjek mira, da imam svoj mir koji ću širiti oko sebe među svu djecu mira. Šalješ me da postupim kao ti na dan Uskrsnuća. Došao si u kuću, stao posred apostola i rekao: “Mir vama.” Proslavljen, pun božanskoga života, daješ im da osjete tvoju radosnu pobjedu nad smrću i nad našom zloćom. Učini da moje lice i moje riječi govore: “Mir kući ovoj, mir Kristov ovomu domu!”

(usp. Lk 10,1–9; Sv. Timotej i Tit)

 (preuzeto iz Niko Bilić: Molitveni predah)

Molitva odgojitelja

Gospodine,
ti si moja snaga, moja strpljivost,
moje svjetlo i moj savjet.
Ti otvaraš srca
onih koje povjeravaš mojoj brizi.
Ne prepusti me nikad samom sebi.
Daj mi, za moje vlastito ponašanje
i vladanje djece i mladih
koje danas susrećem,
duha mudrosti i razuma,
duha savjeta i jakosti,
duha prosuđivanja i vjere,
u gorljivoj revnosti
za rast ovih mladih.
Ti nutarnji Učitelju,
koji si nam bliži nego mi samima sebi,
i koji živiš kroz sve vjekove.
Amen.

John Henry Newman

Molitva za odvažnost

Gospodine, ne molim te za viđenja i čuda,
molim tek snagu za život svednevni.
Pouči me umijeću malenih koraka.
Misli mi razbistri, učini me snalažljivim,
nauči me ugrabiti pravi trenutak.
Daj da vidim kako je sve u životu važno.
Jakosti mi daj za red i pravu mjeru,
da ne klizim kroz život poput rasipnika,
već vrijeme svoje da mudro raspoređujem,
pa ipak da umijem prepoznati trenutke
bogate sjajem, ljepotom i milinom
i odvojiti časak za užitak srca i duha.
Pomozi mi spoznati da ne koristi sanjati –
niti o prošlosti, niti o budućnosti
te da je najvažniji sadašnji čas,
i da sve što slijedi učinim najbolje.
Očuvaj me opsjene da život ima glatko teći.
Trijezan mi uvid podari u istinu
da su poteškoće, porazi i padovi,
neuspjesi, boli pa i katastrofe
na stazi žića vjerni pratioci
uz koje naša bića sazrijevaju i rastu.

Antoine de Saint-Exupery

Tiha osobna molitva

Gospodine, molim te za mir,
mudrost, snagu.
Danas hoću gledati svijet
očima, punima ljubavi.
Biti strpljiv – sa razumijevanjem,
blag i mudar.
Tvoju
djecu
želim vidjeti iznad onoga
što mi se pričinjava, – onako kako ih ti vidiš.
U svakome vidjeti samo dobro.
Zatvori mi uši pred ogovaranjem.
Čuvaj mi jezik od lošeg govora.
U mojoj duši neka se zadržavaju
samo misli blagoslova.
Daj da uvijek budem otvoren i radostan,
kako bi svi koji mi se približe,
osjetili tvoju nazočnost.
Zaodjeni me svojom dobrotom.
Prošlost povjeravam tvome milosrđu,
sadašnjoj tvojoj ljubavi,
budućnost tvojoj Providnosti.

Mons. Pjetro Cocolin, Gorizia

Sjećati se pokojnih

Foto: Tanja Lakić

Gospodine, ti nisi Bog mrtvih, već živih.
U tebi žive svi koje si pozvao.
Sjećamo se svih koje smo ljubili,
svih s kojima smo živjeli.
Povezuje nas tvoja dobrota
kojom ljubiš i njih i nas.

Njih se sjećamo pred tobom.
Nema puta k njima, niti od njih k nama,
osim puta k tebi i od tebe.
U tebi smo jedno s njima.
Tebi zahvaljujemo što su u tvojoj ruci oni
o kojima si rekao:
»U svoje ruke sam te zapisao«.

Sjećamo se pred tobom svih pokojnika,
svih zaboravljenih i nestalih imena.
Pokojnika, koje nitko ne oplakuje,
nestalih, čiju sudbinu ne poznajemo,
očajnih, koji su sami sebi oduzeli život,
i obeščašćenih i umorenih.
Vjerujemo da su u tvojoj ruci i molimo te:
Sačuvaj najbjedniju među svojom djecom.

Zahvaljujemo ti, Oče, što si tako blizu,
a i pokojni su blizu u tebi.
Nitko ne umire tko je u tebi.
Mi od tebe primamo život
kao što i pokojni od tebe žive.
Imamo isti život s njima,
i to nas povezuje.

Promatramo tvoj križ, Gospodine i Brate,
znak tvoje pobjede nad paklom i smrću.
Vjerujemo da su u njemu dokinute
sve patnje patnika,
svi grijesi grešnika.
On stoji nad svijetom grobova
i ujedinjuje ih sve, pokojne i nas.

Tvoje misli nisu naše misli.
Tvoji putovi nisu naši putovi.
Mi vjerujemo tvojim mislima
i onda kad ih ne razumijemo.
Idemo tvojim putem i držimo se tebe.
Ti ćeš svladati neprijatelja — smrt.
Ti si uskrsnuo od mrtvih,
za tobom će svi oni uskrsnuti.
Oni će ti se radovati u tvom svjedu
i slaviti te od vijeka do vijeka.

Jörg Zink

Molitva za svoje vlastito otkriće

Opravdaj moju dušu, Bože, i napuni sa Svog izvora ognjem moju volju. Zasvijetli u moj um, iako to možda znači “tama mom iskustvu”, osvoji moje srce Svojim silnim Životom. Neka moje oči ne vide ništa u svijetu osim Tvoje slave, i neka moje ruke ne dotiču ništa što nije za Tvoju službu. Neka moj jezik ne okusi kruha koji me neće prisiliti da hvalim Tvoju slavu. Hoću da čujem Tvoj glas i hoću da čujem sav sklad koji si stvorio i da pjevam Tvoju pohvalnicu. Ovčja će me vuna i poljski pamuk dovoljno grijati da mogu živjeti u Tvojoj službi; ostatak ću dati Tvom siromahu. Daj da se služim svim stvarima zbog jednog jedinog razloga: naći svoje veselje dajući Ti veću slavu.

Zbog toga čuvaj me, iznad svega, od grijeha. Čuvaj me od smrti smrtnog grijeha koji stavlja pakao u moju dušu. Čuvaj me od putenog kvarenja koje zasljepljuje i truje moje srce. Čuvaj me od grijeha koji izjeda ljudsko tijelo neodoljivom vatrom dok ga ne proždere. Čuvaj me od ljubavi prema novcu u kom je mržnja, od lakomosti i častohleplja koji guše moj život. Čuvaj me od mrtvih djela taštine i nezahvalnog posla u kom umjetnici uništavaju sami sebe zbog ponosa, novca i glasa, a sveti se dave pod lavinom svoje vlastite nezgodne revnosti. Iscijeli u meni tešku ranu pohlepe i glada koja iscrpljuje moju narav njezinim krvarenjem. Pogazi zmijsku zavist koja bode otrovom ljubav i ubija svaku radost. Odveži moje ruke i oslobodi moje srce od lijenosti. Oslobodi me od besposlice koja obilazi prerušena u aktivnost tamo gdje se aktivnost ne traži od mene i od kukavičluka koji čini što nije zamoljen zato da izbjegne žrtvu.

Daj mi jakost koja čeka Tebe u šutnji i miru. Daj mi poniznost u kojoj je jedinoj smirenost i oslobodi me od oholosti koja je najteži teret. I zaposjedni cijelo moje srce i dušu bezazlenom ljubavlju. Obuzmi čitav moj život jednom misli i jednom željom ljubavi, da mogu ljubiti ne zbog zasluga, ni zbog savršenstva, ni zbog kreposti, ni zbog svetosti nego jedino radi Boga.

Thomas Merton